Ergoterapi

duyubutunlemeErgoterapi; (Occupational Therapy) aktivite ve katılım kısıtlılığı olan tüm bireylerin; engelli, yaşlı, madde bağımlısı, sokak çocukları, eşcinsel bireyler, HIV+ bireyler  gibi toplum dışına itilmiş, kişi ve grupların tedavi edici yaklaşımlarla; kendilerine bakımlarını, iş ve uğraşı aktivitelerine katılımlarını sağlayarak, sağlık ve yaşam kalitelerini artırmakla görevli bir sağlık disiplinidir.

Ergoterapinin asıl amacı anlamlı ve amaçlı aktivitelerle kişilerin potansiyel yeteneklerini geliştirerek, günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlıklarını sağlamaktır. Ayrıca ergoterapide kişilerin toplumsal katılımını etkileyen fiziksel, sosyal, çevresel ve yasal faktörler değerlendirilerek bunları ortadan kaldırmak, azaltmak veya düzenlemek için gerekli müdahaleler yapılır.

Bilim, sanat ve çeşitli rekreasyonel aktivitenin buluştuğu bir rehabilitasyon yaklaşımıdır.

Ergoterapi;

Aktivite yapabilmeyi sağlıklı ve iyi olmanın esası olarak kabul eder.

Kişinin ruhsal, fiziksel, duygusal ve bilişsel yönlerini dikkate alır.

Günlük yaşamda bağımsızlığı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlar.

Yaşamın; özbakım, üretim ve boş zamanla ilgili faaliyetlerdeki güçlükleri ile başa çıkmak için, gerekli olan becerilerin teşvik edilmesi, geliştirilmesi, yeniden öğretilmesi ve sürdürülmesini sağlar.

Kurumsal, kültürel, sosyal ve fiziksel çevreyi kişilerin bağımsızlık seviyelerini ve toplumsal katılım gereksinimlerine göre düzenler.

Engelli bireyin işe yönlendirilmesini, mesleki eğitim almasını, işyerlerinde daha başarılı olmalarını amaçlar.

MAİL LİSTEMİZE KATILIN

HIZLI İLETİŞİM

T (232) 388 20 10  
M (531) 886 58 78
isildayanoem@gmail.com
Adres: Kazım Dirik  Mah. 372/3 Sok. No: 4 (Bornova Forum Karşısı)
Bornova/İzmir
TOP